Splošni pogoji poslovanja

Ekipa Hyper-group vam nudi garancijo na zadovoljstvo! V kolikor se vam izdelek ne zdi dovolj kvaliteten in z njim niste zadovoljni, nam lahko to v roku 30 dni od prevzema izdelka sporočite (na e-naslov sales@hyper-group.eu). Razloga vam ni potrebno navesti ob predpostavki, da je izdelek tehnično brezhiben.

POLITIKA ZASEBNOSTI IN VARNOSTI:

Vaši osebni podatki, ki nam jih boste zaupali ob naročilu, bodo služili samo izvedbi in dostavi naročila ter za občasna obveščanja o novostih. Uporabljeni bodo samo v interne namene in jih brez vašega dovoljenja nikoli ne bomo posredovali tretji osebi. Vse pogodbe o nakupu so shranjene na sedežu prodajalca, HYPER GROUP d.o.o.

NAKUP S PLAČILNIMI TER KREDITNIMI KARTICAMI V SPLETNI TRGOVINI:

V spletni trgovini lahko naročeno blago plačate s kreditno kartico. Ob izvedenem plačilu bodo zbrani podatki varovani skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam. Sprejemamo kreditne kartice, ki so izdane v Sloveniji (ACTIVA, ACTIVA MAESTRO, ACTIVA MASTERCARD, ACTIVA VISA (navadna), ACTIVA VISA ELECTRON). Sprejemamo tudi kartice Diners Club in American Express. Pogoji poslovanja s kartico (plačilo provizije za nakup s kreditno kartico, ipd.) so vezani na pogoje banke izdajateljice in so predmet pogojev poslovanja, ki jih ima banka izdajateljica sklenjene s potrošnikom. Plačnik mora biti oseba ali organizacija, ki je lastnik kreditne kartice. V primerih, ko imetnik kartice ni državljan Republike Slovenije, in v primerih, ko prejemnik in plačnik nista ista oseba, si pridržujemo pravico do dodatnega preverjanja identitete plačnika in prejema pisne izjave prek e-pošte, da plačnik soglaša s plačilom naročenega blaga. Po oddaji naročila s tem načinom plačila ni mogoče spreminjati vsebine naročila, končnega zneska, naslova za dostavo in drugih dogovorjenih pogojev, razen izjemoma s predhodnim dogovorom. Zaradi zaščite pred zlorabami plačilnih in kreditnih kartic ponudnik lahko preverja informacije povezane z naročilom kupca. V primeru, da se plačilo ne izvede zaradi zlorabe kreditne kartice, bo to dokumentirano. Vsakršna sumljiva ali neobičajna raba kreditnih kartic bo posredovana ustreznim organom.

GARANCIJA:

Izdelki, ki so na podlagi Pravilnika o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje, ki ga na podlagi 19. člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) izda minister, pristojen za gospodarstvo, podvrženi obvezni garanciji imajo garancijo uvoznika, oziroma proizvajalca ter zagotovljeno servisiranje in rezervne dele v Republiki Sloveniji. Garancija ne velja v primerih okvar nastalih zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe in okvar v primeru višje sile, okvar nastalih zaradi uporabe drugih elementov, ki originalno ne spadajo k filtru HYPER in okvar ali poškodb na izdelku zaradi neupoštevanja priloženih navodil o ravnanju z izdelkom. Potrošnik lahko obvesti podjetje v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Pri pošiljanju izdelka na naš naslov upoštevajte, da pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo po tem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. V primerih, ko prijavljena napaka ni sporna, zahtevi ugodimo v roku osmih dni po prejemu izdelka v pregled. V nasprotnem primeru vas v roku osmih dni po prevzemu izdelka pisno obvestimo, da je napaka sporna. V kolikor ima izdelek stvarno napako in je potrošnik pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od podjetja zahtevati, da blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek.

ODSTOP OD POGODBE (VRAČILO BLAGA):

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh obvesti prodajalca, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok iz prejšnjega odstavka prične teči z dnem, ko potrošnik pisno obvesti podjetje Hyper group o odstopu od pogodbe preko e-maila ali pisno na naslov sales@hyper-group.eu. Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe mora stranka najkasneje v roku 14 dni od podane odstopne izjave prodajalcu vrniti prejeto blago, ki mora biti vrnjeno v originalni embalaži, nerabljeno, nepoškodovano in v nespremenjeni embalaži. Stroške vračila blaga krije kupec sam in bremenijo kupca. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14-dnevnega roka za vračilo. Tudi vrnitev prejetega blaga v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. V primeru veljavnega odstopa od pogodbe prodajalec nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Ne glede na navedeno lahko prodajalec zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Kupec naročenega blaga pod predhodno navedenimi pogoji ne more vrniti oziroma ne more odstopiti od pogodbe v naslednjem primeru: če je izdelek že odprl oz. odpakiral iz originalne embalaže in ga je že uporabljal!

DOSTAVA:

Dostava je praviloma v naslednjih 1-3 delovnih dneh po opravljenem nakupu in izvedenem plačilu.

Izdelki bodo dostavljeni preko Pošte Slovenije. Poštnina je strošek prodajalca in je za kupca brezplačna!

Če naročeniku izdelka ne bo mogoče dostaviti v predvidenem času, bo o tem kupec obveščen preko kontaktnih podatkov, ki jih je posredoval ob naročilu, ob tem bo kupec obveščen tudi o skrajnem dobavnem roku. Maksimalen dobavni rok je 30 dni. Če bo kupec želel preklicati naročilo, bo lahko to storil vse do takrat, ko naročeno blago ne bo odposlano, in sicer preko elektronske pošte na sales@hyper-group.eu.

STANDARDI IN ANALIZE:

Vodni filter HYPER izpolnjuje vse standarde, ki so potrebni za učinkovito filtracijo vode. Testiranja so bila opravljena v nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in prehrano. Vodni filter Hyper je bil testiran pod evidenčno številko 2105-16/25752-17/15013-T. Vodni filter Hyper Izpolnjuje ISO 9308-1:2014, ISO 7899-2:2000, ISO 14189:2013, ISO 6222:1999, in ISO 5667-5:2007

Ekipa Hyper group

....

©2017 Hyper Group d.o.o.